O projekte

Celoslovenský vzdelávaco-športový projekt SPP Energy Tour ’20 je zacielený na rozvoj detí narodených v roku 2009-2010, ich rodičov a hokejových trénerov zameraných na žiacke vekové kategórie.

Cieľom projektu je pomôcť rodičom mladých hokejistov zamerať sa na kľúčové oblasti pri ich výchove a pomôcť správne nastaviť ich režim v oblastiach ako sú výživa, pitný režim, zdravotný stav, mentálna príprava, silová príprava, atď.

icon-education
Vzdelávanie a diagnostika

Pre rodičov bude pripravený školiaco-vzdelávací program, ktorý budú zastrešovať odborní garanti projektu. Súčasťou projektu je aj diagnostika s výstupmi pre trénerov.

icon-tournament
Hokejový turnaj

Športovú časť projektu predstavuje celoslovenský hokejový turnaj pozostávajúci z troch regionálnych turnajov (západ, stred východ) a finálového turnaja.

Chcete sa so svojim tímom zúčastniť turnaja?

Novinky

news-single Turnajom v Bratislave skončila regionálna časť projektu

Regionálnym turnajom v Bratislave, ktorý sa konal 8. marca 2020, sa skončila "základná" časť celoslovenského vzdelávaco-športového projektu SPP Energy Tour '20.

news-single Koronavírus pozmenil plány organizátorov turnaja

Koronavírus zasiahol do života všetkých ľudí na Slovensku. Rušia sa kultúrne a športové podujatia, zatvárajú sa školy, ľudia pracujú z domu.

news-single Atraktívny vzdelávaco-športový program projektu

Hokejové turnaje v týchto vekových kategóriách sú bežnou, a rodičmi či trénermi dosť vyhľadávanou záležitosťou. Všetky tieto turnaje spája však jedna spoločná vlastnosť.