O projekte

Celoslovenský vzdelávaco-športový projekt SPP Energy Tour ’20 je zacielený na rozvoj detí narodených v roku 2009-2010, ich rodičov a hokejových trénerov zameraných na žiacke vekové kategórie.

Cieľom projektu je pomôcť rodičom mladých hokejistov zamerať sa na kľúčové oblasti pri ich výchove a pomôcť správne nastaviť ich režim v oblastiach ako sú výživa, pitný režim, zdravotný stav, mentálna príprava, silová príprava, atď.

icon-education
Vzdelávanie a diagnostika

Pre rodičov bude pripravený školiaco-vzdelávací program, ktorý budú zastrešovať odborní garanti projektu. Súčasťou projektu je aj diagnostika s výstupmi pre trénerov.

icon-tournament
Hokejový turnaj

Športovú časť projektu predstavuje celoslovenský hokejový turnaj pozostávajúci z troch regionálnych turnajov (západ, stred východ) a finálového turnaja.

Chcete sa so svojim tímom zúčastniť turnaja?

Novinky

news-single Finálový turnaj sa uskutoční 5. septembra!

Napriek koronakríze sa organizátori rozhodli úspešný projekt SPP Energy Tour '20 uzavrieť finálovým turnajom, ktorý sa bude konať 5. septembra 2020 na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave.

news-single Turnajom v Bratislave skončila regionálna časť projektu

Regionálnym turnajom v Bratislave, ktorý sa konal 8. marca 2020, sa skončila "základná" časť celoslovenského vzdelávaco-športového projektu SPP Energy Tour '20.

news-single Koronavírus pozmenil plány organizátorov turnaja

Koronavírus zasiahol do života všetkých ľudí na Slovensku. Rušia sa kultúrne a športové podujatia, zatvárajú sa školy, ľudia pracujú z domu.