O projekte

O projekte

Celoslovenský vzdelávaco-športový projekt SPP Energy Tour ’20 je zameraný na rozvoj detí narodených po 1. 9. 2009 a ročník 2010 (žiakov 3. a 4. ročníka), ich rodičov a hokejových trénerov mládežníckych vekových kategórií.

Cieľom projektu je pomôcť rodičom mladých hokejistov zorientovať sa v kľúčových oblastiach v ich športovej výchove. Táto pomoc sa týka hlavne regenerácie, výživy, pitného režimu, zdravotného stavu a mentálnej prípravy.

Ďalším cieľom projektu je zužitkovať bohaté skúsenosti z oblasti individualizácie prípravy hokejových hráčov a tímov, a pomáhať zvyšovať odbornú vedomostnú úroveň hokejových trénerov formou prednášok a osobných konzultácií.

Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie HDC TEAM.

 

coach-image
Vzdelávanie a diagnostika

Pre rodičov bude pripravený školiaco-vzdelávací program, ktorý budú viesť odborní partneri projektu, spoločnosti HDTS, SportMind HDTS a HDC Slovakia. Rodičia budú mať možnosť absolvovať prednášky na témy “Správna výživa a pitný režim mladého športovca”, “Regenerácia” a “Mentálna športová príprava”.

Súčasťou projektu je aj diagnostika s výstupmi pre trénerov. Jej význam spočíva v porovnaní aktuálnej športovej výkonnosti po regiónoch a v možnosti porovnania efektivity tréningového procesu v ďalších obdobiach.

Hokejový turnaj

Športovú časť projektu predstavuje celoslovenský hokejový turnaj pozostávajúci z troch regionálnych turnajov (západ, stred východ) a finálového turnaja.

Tento turnaj má ambíciu stať sa prémiovým projektom so silným mediálnym výtlakom a s perspektívnym rozšírením o zahraničné tímy, ktoré vytvoria priestor pre medzinárodnú konfrontáciu, a výmenu skúseností a poznatkov vo výchove hokejových hráčov v žiackych vekových kategóriách.

Prihlásenie sa do projektu

Prvým krokom k prihláseniu tímu do projektu je nahlásenie predbežného záujmu prostredníctvom kontaktného formulára na týchto stránkach. Následne vás bude kontaktovať člen realizačného tímu, ktorý vám dá prvé inštrukcie a potvrdí si s vami váš záujem.

O prijatí tímu do turnaja rozhoduje usporiadateľ. Podmienkou prijatia do turnaja je odoslanie vyplnenej prihlášky, registračného formulára a podpísaného Čestného prehlásenia a Súhlasu so spracovaním osobných údajov. Všetky uvedené dokumenty si môžte stiahnuť z odkazov napravo od tohto odstavca.

Počet hráčov v jednom tíme nesmie presiahnuť 15 (vrátane dvoch brankárov). Počet členov realizačného tímu je limitovaný na 1 trénera a 1 vedúceho tímu. Každý tím musí mať dve sady dresov – svetlú a tmavú. Farby oboch sád dresov je potrebné uviesť v registračnom formulári.

Všetky tímy sa po príchode na miesto konania musia zaregistrovať.

* Presný program konkrétneho turnajového dňa je uvedený na podstránke turnaja.

Hrací formát turnaja

Každého turnaja sa účastní 6 tímov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín (A a B). V rámci každej skupiny tímy zohrajú zápasy systémom "každý s každým". Z týchto zápasov sa vytvorí výsledná tabuľka skupín.

Následne tímy na prvých dvoch miestach v každej skupine zohrajú semifinálové play-off zápasy o postup do finále. Víťazi semifinálových zápasov zohrajú zápas o prvé miesto a porazení zo semifinálových zápasov zohrajú zápas o tretie miesto. Každý tím, s výnimkou tímov na 5. a 6. mieste odohrá 4 zápasy.

Hrať sa bude 2x 15 minút hrubého času s 5-minútovou prestávkou medzi polčasmi. Medzi zápasmi je prestávka o dĺžke 10 minút, určená na výmenu tímov a prípravu na ďalší zápas. Vždy po dvoch zápasoch je veľká, 15-minútová prestávka určená na úpravu ľadu.

Za každý zápas vyhratý v riadnom čase tím získava 3 body. V prípade remízy rozhodujú samostatné nájazdy, pričom víťaz získa 2 body a porazený 1 bod. Ak budú mať dva tímy rovnaký počet bodov, rozhoduje vzájomný zápas a následne skóre.

Do finálového celoslovenského turnaja postupujú prvé dva tímy z každého z troch regionálnych turnajov.