Novinky

news-single

Atraktívny vzdelávaco-športový program projektu

Hokejové turnaje v týchto vekových kategóriách sú bežnou, a rodičmi či trénermi dosť vyhľadávanou záležitosťou. Všetky tieto turnaje spája však jedna spoločná vlastnosť. Jedná sa takmer výlučne čisto "len" o hranie hokeja. Organizátori sa preto rozhodli tento projekt uchopiť inak.

Základnou myšlienkou bolo zvoliť celodenný formát a zapojiť do aktivít všetky zložky, ktoré sa turnaja zúčastňujú. Či sa jedná o mladých hokejistov, ich trénerov, alebo rodičov. Organizátori pre nich prichystali atraktívny mix vzdelávaco-športových aktivít v oblastiach, ktoré sú v slovenskom hokeji celkovo zanedbávané, alebo sa riešia nesystémovo.

Športová diagnostika

Veľkým ťahákom pre kluby bola predovšetkým športová diagnostika. Hokejová diagnostika všeobecných a špeciálnych schopností jednotlivca je fundamentálnym predpokladom na správne nastavenie individuálneho rozvoja mladého hokejistu. A ten je zase jedným z kľúčových procesov v komplexnej príprave hokejového hráča. A na to sa u nás často zabúda.

Organizátori pripravili mix testov v rozsahu, ktorý program turnaja umožňoval. Deti absolvovali viacero testov zameraných na všeobecné individuálne schopnosti jedincov, predovšetkým na pohyblivosť a dynamiku dolných končatín. Konkrétne sa jednalo o frekvenciu dolných končatín (tapping), vertikálny výskok bez protipohybu, vertikálny výskok s protipohybom, šprint na 20m a šprint so zmenami smeru 5-0-5.

Výsledky testov odhalili rezervy v pohybovej zdatnosti mladých hokejistov. Výraznejší úbytok pohybových aktivít u detí a mládeže, ktorý priniesla doba s príchodom pohodlnejšieho a sedavého životného štýlu, sa samozrejme nutne prejavuje aj v ich základných pohybových schopnostiach.

O tom aký majú dopad všeobecné pohybové schopnosti jedincov na ich následný výkon na ľade, hovorí jasne porovnanie výsledkov testov so športovými výsledkami jednotlivých tímov. V pomyselnej tabuľke výsledkov diagnostiky sa na prvých priečkach umiestnili tie tímy, ktoré sa na prvých priečkach umiestnili aj na turnaji a naopak. Táto skutočnosť sa prejavila zhodne v oboch odohraných turnajoch.

Atraktívne prednášky pre rodičov

Atraktívny program bol pripravený aj pre rodičov, ktorí sprevádzali svoje ratolesti na turnaji. Organizátori si pripravili zaujímavé prednášky, ktoré zastrešovali odborní garanti projektu. Obe prednášky boli vybrané s dôrazom na oblasti, v ktorých robia aj rodičia aj ich deti najčastejšie chyby a majú vo vedomostiach z daných oblastí najväčší deficit.

Prvá prednáška, ktorú viedol prof. Eugen Laczo z Fakulty telovýchovy a športu, bola zameraná na oblasť všeobecnej hokejovej prípravy mladého hokejistu. Rodičia dostali viacero zaujímavých rád a doporučení z oblasti správnej výživy, pitného režimu, regenerácie a nastavenia celkovej životosprávy mladého športovca.

"Do tréningového procesu vstupuje viacero faktorov a zložiek. Myslím tým trénerov, ale aj rodičov. Je dôležité, aby všetky tieto zložky vplývali na výchovu mladého hokejistu odborne. Akýkoľvek neodborný vstup do tohto procesu sa môže významne prejaviť na celkovej pripravenosti hokejistu. Preto je nesmierne dôležité aj vzdelávanie rodičov, ktorí môžu mať veľmi významný vplyv na výchovu mladého hráča.", uviedol prof. Laczo.

Druhá prednáška sa týkala, dnes často skloňovanej témy, mentálnej prípravy športovca. Túto prednášku na oboch turnajoch zastrešovali odborníci zo spoločnosti SportMind HDTS.

author-avatar
Rastislav Maršálek

Bývalý kreatívny riaditeľ a marketingový manažér HC Slovan Bratislava.