Novinky

news-single

Predstavujeme vám odborných garantov projektu

Celoslovenský športovo-vzdelávací systém turnajov SPP Energy Tour 2020 budú odbornostne zastrešovať špecialisti na tréning a diagnostiku zo siete centier HDC (angl. Hockey Development Centre). Tieto unikátne tréningovo-diagnostické centrá pre hokejistov už v dnešnej dobe nie sú žiadnou novinkou nakoľko ich dodnes bolo vybudovaných vyše štyridsať a to vo viac ako pätnástich krajinách sveta na troch rôznych kontinentoch.

Metodika a práca v HDC centrách si kladie za svoju hlavnú prioritu pripraviť „hokejového hráča dneška“ ktorý dokáže reagovať na svetové trendy v športe ako sú univerzálnosť a všestrannosť – stieranie rozdielov medzi útočníkom a obrancom, či všeobecná športová pripravenosť - atleticizmus.

Aby mohli byť tieto ciele prostredníctvom individuálneho tréningového procesu v hokejovom centre naplnené, je potrebné položiť si otázku: „Ktoré hokejové schopnosti zručnosti resp. schopnosti hokejového hráča sú dnes tie najdôležitejšie?“ V tom sa dlhoročná metodika HDC tvorená hokejovými odborníkmi zhoduje na: technike korčuľovania, individuálnych herných činnostiach jednotlivca (streľba, prihrávka, vedenie puku resp. stickhandling) a periférnom videní, ku ktorým možno priradiť aj všeobecnú kondično-koordinačnú pripravenosť hráča.

Zlepši hráča, zlepšíš tím.

Norbert Javorčík

Práve rozvoju týchto atribútov napomáha individualizovaný tréningový proces v HDC centrách, ktorý prebieha v troch hlavných tréningových prostrediach: ľad, sucho a hokejový trenažér. Za pomoci špeciálnej diagnostiky hráča navyše už v úvode tohto procesu možno posúdiť aktuálnu trénovanosť športovca ako aj konkrétne slabé stránky jeho športového výkonu a následne tieto dáta využiť pri tvorbe individuálneho tréningového plánu v HDC centre. Celý tento proces tak možno interpretovať ako neustály kolobeh činností: Test -> Interpretácia -> Plán -> Realizácia -> Retest, ktoré tak v súčinnosti vytvárajú procesný model práce HDC centier. Práve opätovné testovanie na konci tréningového procesu poskytuje trénerskému tímu centra akýsi feedback v rámci ktorého je možné kontrolovať celkovú efektivitu tréningového procesu ako aj vhodnosť zvolených tréningových metód.

Starostlivosť o hráča v tréningovo-diagnostickom centre HDC však nekončí len pri spomínanej všeobecnej resp. špecializovanej príprave, ale na základe uplatňovania modelu individuálnej prípravy hráča je ďalej vhodne doplnená aj o analýzu celkového zdravotného stavu hráča, správny výber a dávkovanie regeneračných aktivít, poradenstvo v oblasti stravovania a pitného režimu či v neposlednom rade dnes už veľmi dôležitú mentálnu prípravu.

Unikátnosť prípravy hráčov v tréningovo-diagnostických centrách HDC teda spočíva najmä vo vysokej miere komplexnej individualizácie v zmysle motta: „Zlepši hráča, zlepšíš tím“, pretože len súčet individuálnych kvalít vytvára tímovú kvalitu.

author-avatar
Michal Sabo

Bývalý výkonný riaditeľ hokejového diagnosticko-tréningového centra HDC Slovakia.