Novinky

news-single

Nadácia SPP generálnym partnerom projektu

S hrdosťou vám predstavujeme generálneho partnera celoslovenského vzdelávaco-športového projektu SPP Energy Tour '20, ktorým sa stala Nadácia SPP. Vďaka tomuto partnerovi môžeme uviesť do života projekt, ktorý v takejto podobe nemá na Slovensku obdobu.

Hokejové turnaje v žiackych kategóriách sú vyhľadávanou záležitosťou. My sme sa však rozhodli atraktívny športový program rozšíriť o ďalšie aktivity a naplno tak využiť priestor, ktorý nám dáva takéto podujatie. Športový program sme rozšírili o vzdelávacie aktivity zamerané na rodičov a hokejových trénerov žiackych kategórií.

Cieľom týchto aktivít je pomôcť rodičom mladých hokejistov zamerať sa na kľúčové oblasti pri ich výchove a pomôcť správne nastaviť ich režim v oblastiach ako sú výživa, pitný režim, zdravotný stav, mentálna príprava, silová príprava, atď.

Navyše deti budú môcť absolvovať unikátnu hokejovú diagnostiku na suchu a na ľade, ktorá ponúkne trénerom pohľad na stav ich trénovanosti a umožní tieto výsledky porovnať s normami pre danú vekovú kategóriu.

Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.

Antoine de Saint-Exupéry

Projekt v tejto podobe je organizačne aj finančne oveľa náročnejší, než by to bolo v prípade, že by sa jednalo výlučne o hokejový turnaj. Preto občianske združenie HDC TEAM spojilo svoje sily s odbornými garantmi projektu, spoločnosťami HDTS, SportMind HDTS, HDC Slovakia, no a samozrejme s generálnym partnerom projektu Nadáciou SPP. Vďaka všetkým týmto partnerom vám dnes môžme priniesť unikátny projekt v takejto podobe, ktorá je postavená na kvalite a vysokej odbornosti.

author-avatar
Rastislav Maršálek

Bývalý kreatívny riaditeľ a marketingový manažér HC Slovan Bratislava.