Novinky

news-single

SportMind HDTS - odborníci na mentálnu prípravu športovca

V čase, keď sa rozdiely vo fyzickej, technickej či taktickej pripravenosti športovcov minimalizujú, začína mať mentálna príprava veľký prínos pre športový výkon. Popri správnej fyzickej pripravenosti, regenerácii, správnej výžive, pitnom režime patrí mentálna príprava ku kľúčovým oblastiam kvalitného rozvoja športovca. Schopnosť podať svoj najlepší výkon pod tlakom, vyrovnať sa so zlyhaniami či zdravá tímová atmosféra často rozdeľujú medzi víťazom a porazeným. Preto v modeli individuálneho rozvoja športovca firmy HDTS leží mentálna príprava v strede ako zásadný rozvojový prvok a na jej aplikáciu do športu sa zamerala firma SportMind HDTS.

Na Slovensku firma SportMind HDTS nie je nováčikom, už dlhodobo pôsobí vo viacerých popredných slovenských kluboch, pri reprezentáciách, či spolupracuje s federáciami, reprezentantami a individuálnymi športovcami v rôznych športoch.

Cieľom mentálnej prípravy je skvalitnenie športového výkonu prostredníctvom zlepšenia mentálnych zručností športovca, čo priamoúmerne ovplyvňuje i ostatné oblasti rozvoja (regenerácia, všeobecná a špecifická príprava, výživa, ...). Napríklad, v prípade, že si hráč zlepší reakciu na chyby, bude v tréningu odvážnejší, kreatívnejší a vytrvalejší, čím sa zlepší aj jeho fyzická a technická pripravenosť.

Okrem individuálnych mentálnych zručností ako sebavedomie, koncentrácia, práca s vlastnými emóciami, či prevzatie zodpovednosti za svoj rozvoj je dôležité vnímať aj iné prvky, ktoré pôsobia na rozvoj športovca, napríklad rodina, tím, tréneri, škola, klub či súkromný život. Systém mentálnej prípravy prepája a presahuje súčasne do všetkých oblastí. SportMind HDTS preto zastrešuje prácu s rodinou, tímami, trénermi, klubom a individuálnymi športovcami.

Za pomoci špeciálnej diagnostickej metódy možno rýchlo a objektívne posúdiť momentálne mentálne prežívanie športovcov či trénerov, ich silné i slabé mentálne zručnosti rovnako i dynamiku športového tímu a tímu trénerov. Na základe výsledkov sa stanovia konkrétne ciele mentálnej prípravy a individuálny rozvojový plán „šitý na mieru“ danému športovcovi, trénerovi, tímu či klubu. Proces ďalej pokračuje prostredníctvom rozvojových konzultácií a drillov, ktoré dokáže tím alebo športovec využiť priamo vo výkone ale aj v živote. Celý proces uzatvára retest, tzn. opätovná diagnostika, ktorá ukáže posuny športovca po čase. Čiže procesný model mentálnej prípravy v SportMind HDTS je kolobehom činností: Analýza – Interpretácia – Konzultácia – Drill – Retest.

Mentálna príprava je široká oblasť rozvoja športovca, ktorej začínajú kluby, tréneri či samotní športovci pripisovať čoraz väčšiu hodnotu. Unikátnosť systému mentálnej prípravy a know-how v SportMind HDTS je založená na prepojenosti práce s trénermi, rodinou, tímami a individuálnymi športovcami. Pretože len vtedy, keď sa cítime psychicky dobre a len v skupine ľudí, v ktorej sa cítime bezpečne vieme podať svoj najlepší výkon, na aký máme.

author-avatar
Zuzana Pšenáková

Interná konzultantka SportMind HDTS, špecialistka v odbore športovej psychológie